• Home
  • Algemene gegevens
  • Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2015

Jaarverslag bestuur IVN –Hengelo 2015.

In 2015 is de bestuurssamenstelling gelijk gebleven:

Rewert Wolthoff             - voorzitter

Albert Becker                   - secretaris

Willy van Diepen             - penningmeester

 

Hoogtepunten van 2015 waren ongetwijfeld de ledenbarbeque op 12 september ter afscheid van onze oude heemtuin aan de Landmansweg. Met een mooie opkomst, waaronder ook oudere leden, kijken we terug op een gezellig en geslaagd samenzijn. Het andere hoogtepunt was de verkiezing van Herman Mulder tot Hengelose vrijwilliger van het jaar in de categorie Mens& Maatschappij, een mooie waardering voor al zijn inspanningen. Ook het afscheid van ons oude Heemhoes, door verkoop aan de Bijenvereniging, was een memorabel en geslaagd moment.

Gezien alles wat er speelt binnen onze afdeling heeft het bestuur in 2015 6x vergaderd. Deze verhoging  van de vergaderfrequentie was ook mogelijk omdat er met de ingebruikname van de nieuwe heemtuin toch een stukje rust is gekomen en minder ad hoc informeel overleg nodig was. Met de COBES werd zoals gebruikelijk 2x overlegd en ook de Districtsvergadering werd 2x bezocht.  Alle dagelijkse verenigingsbeslommeringen zijn weer opgevangen. De financiën zijn goed geïnd en beheerd, er zijn 154 ingekomen stukken genoteerd en vergaderingen werden mooi voorgezeten en verslagen, in het bijzonder onze Jaarvergadering. Wel vonden we de opkomst tijdens de Jaarvergadering teleurstellend. Wij zijn een vereniging, de leden hebben het hoogste woord. Op het moment dat je als bestuur verantwoording aflegt is een goede opkomst een mooie stimulans.

Verdere bijzonderheden in het opnieuw zeer levendige jaar waren het afsluiten van de samenwerkingsovereenkomst met de Stichting, de vernieuwing van de Heemtuincommissie, de planning van de Open Zondagen in 2015 en hoe deze te organiseren vanaf 2016, de voorbereiding van de Jaarvergadering met de besluiten welke daar genomen zijn over het beleidsplan, de samenwerkingsovereenkomst en hoe om te gaan met niet-leden welke actief zijn.  Het nadenken over onze organisatiestructuur en op welke terreinen we ons in de toekomst zouden kunnen laten zien. Met de Gemeente is kortstondig overlegd om samen te werken op het terrein van natuureducatie, door de gemeentelijke bezuinigingen kwam dit niet van de grond.

 

Dit alles was niet mogelijk geweest zonder de inzet van onze leden, in het bijzonder dank aan de coördinatoren.