Ridder in de orde van Oranje-Nassau

Woensdag 26 april heeft Jan Zwienenberg een koninklijke onderscheiding mogen ontvangen uit handen van burgemeester Schelberg. Hij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Zijn vele verdiensten op een veelzijdig groengebied met zijn specialiteiten voor bomen en mossen vormden de aanleiding voor deze onderscheiding. IVN Hengelo feliciteert Jan hiermee van harte en heeft als dank zijn nieuwe bijenhotel in het Beleefbos Weusthag de naam ‘Bijenhotel de Zwienenberg’ gegeven. Binnenkort zal daar een paneel bij worden geplaatst.

Rewert Wolthoff
Voorzitter IVN Hengelo

Voorjaarsbloemen in de heemtuin

De open zondagen van de heemtuin van het IVN in het Weusthag gaan weer beginnen!

Elke zondag, met ingang van 7 mei tussen 13.00 en 16.00 uur, is de heemtuin geopend voor bezoekers én is er het nodige te beleven in het beleefbos.

In de heemtuin in het Weusthagpark staan op dit moment de voorjaarsbloemen weer volop in bloei, zoals de pinksterbloemen, dotterbloemen, lieve-vrouwen-bedsttro, bosanemoon.

Tijdens de open zondagen in mei is er speciale aandacht voor  voorjaarsbloemen. U kunt komen genieten van deze bloemenpracht, maar uiteraard is er ook het nodige te vinden aan wetenswaardigheden. Onze medewerkers zijn graag bereid om u het nodige te vertellen. Daarnaast hebben we opdrachtjes voor kinderen en kleurplaten. Deze middagen zijn dus interessant voor zowel volwassenen als kinderen.

 

Lijkt het u leuk om als lid van de IVN-werkgroep Heemtuin mee te helpen in de tuin? Komt u dan eens langs op een dinsdagochtend tussen 9.30 en 11.30 uur of een woensdagavond tussen 19.00 en 21.00 uur. We zijn iedere zondagmiddag t/m 27augustus van 13.00-16.00 uur geopend. Adres : Van Alphenstraat 15a (tussen de ijsbaan en De Kapberg).

Het IVN=  instituut voor natuureducatie en duurzaamheid

Heemtuin zoekt vrijwilligers

Hebt u nog een paar uurtjes over.....en is groen, buiten zijn uw favoriet dan is werken in de Heemtuin wellicht iets voor U !

De Heemtuin is naarstig op zoek naar mensen die graag betrokken zijn om een paar uurtjes per week de handen uit de mouwen te steken en graag in de natuur willen werken.

U hoeft niet perse kennis te hebben van Heemplanten daarvoor is er begeleiding en zijn er cursus /bijeenkomsten gepland.

De tuin, nog jong op deze lokatie bestaat uit 12 thema gebieden  waarvan elk gebied een beheerder heeft.

 

Wie weet is er een gebied waarin u geïnteresseerd bent?

Ook zijn er andere werkzaamheden aan de orde zoals bij iedere tuin , ook daar zijn mensen voor nodig.

De Heemtuin is onderdeel van het IVN.

 

Ontvangst met koffie waarna er een rondleiding met uitleg over de Heemtuin en zijn doelstellingen.

 

Datum, zaterdag 15 april.

Tijd, 10.00-12.00 uur

Adres, van Alphenstraat 15 A

Naast de ijsbaan, (Weusthagpark )

 

Nestkasten

De twee nestkasten voor de grote gele kwikstaart zijn geplaatst. Onder andere in de achterste duiker in de Houtmaatleiding bij Heemtuin Weusthag (Ikeabosje), met de opening naar het oosten.
De tweede is onder het bruggetje geplaatst. De kwikstaarten komen in maart terug van weggeweest (vermoedelijk Zuid Frankrijk) (foto en actie door André van den Berg)

Werkochtend werkgroep Landschapsonderhoud Weusthag

Zaterdag 11 maart heeft de IVN-Werkgroep Landschapsonderhoud Weusthag gewerkt op het eilandje in het kleigat van Rientjes Verschillende bomen zijn afgezet en het hout is verwerkt in twee takkenrillen. Door de hoog opgeschoten bomen kwam er geen licht meer op de bodem en was de kruid- en struiklaag verdwenen. Het herstel van beide lagen komt ook ten goede aan op het eilandje nestelende vogels.

De waterplassen zijn ontstaan door klei-afgravingen ten behoeve van de Steenfabriek H.G. Rientjes, evenals de voormalige openluchtzwembaden het Weusthagbad en het Castorbad. De steenfabriek was gevestigd aan de Castorweg en verwerkte de klei tot bakstenen. Over de Landmansweg liep een spoorlijntje om de klei van de kleigaten te vervoeren naar de fabriek. Een daartoe gebruikte loc is te zien in Museum steenfabriek de Werklust, te Losser. In en rond de kleigaten zijn circa 40 broedvogels waargenomen. Het betreft vogels van open water, oeverbegroeiingen en overwinteraars, zoals fuut, meerkoet, aalscholver, knobbelzwaan, kleine karekiet, kolgans en brandgans. Ook zijn 6 vleermuissoorten gespot waaronder de meervleermuis en de watervleermuis. (Bron: Natuurvisie Weusthag).

De volgende werkochtend is zaterdag 8 april 2017. Mensen die willen helpen kunnen zich aanmelden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Zelf laarzen en handschoenen meenemen, voor gereedschap en koffie wordt gezorgd.

 

Natuurcursus - De bomen van het Arboretum Klein Driene door het jaar heen

Er staan meer dan 100 verschillende bomen in het Arboretum Klein Driene.

Deze wijk is een zogenaamde wederopbouwwijk waarbij bij in het ontwerp voor het openbaar groen veel aandacht was.

Klein Driene heeft brede groenstroken langs de doorgaande straten en hofjes met veel groen en ook een groot grasveld (Dekkersveld). Aanleg en ontwerp is in nauw overleg tussen gemeente en de toenmalige woningbouwverenigingen gebeurd.

Binnen deze groenstructuur hebben de bomen veel aandacht gekregen waardoor er een breed assortiment kwam.

Voor de verschillende locaties werden geschikte bomen gezocht die ook nog moesten voldoen aan belangrijke kenmerken zoals voorjaarsbloei, herfstkleuren en ecologische waarde voor bijen en vogels.

Deze aspecten maken een rondgang langs de bomen in de verschillende seizoenen heel boeiend. Gerrit Haverkamp en Jan Zwienenberg hebben de bomen geïnventariseerd en daarbij ook veel foto’s gemaakt. Deze foto’s laten de bomen in de verschillende jaargetijden zien. 

De natuurcursus, een initiatief van KNNV, IVN en Nivon Hengelo, bestaat uit een theorieavond en twee excursies. Op de theorieavond worden ongeveer 40 bomen worden uitgebreid besproken. De deelnemers krijgen een lijst van alle bomen die in Klein Driene en ook een routebeschrijving van twee wandelingen.

De eerste excursie is op de zaterdagmorgen aansluitend aan de theorieavond. 

Op deze excursie zullen de bomen goeddeels kaal zijn maar dan wel hun specifieke bouw en vorm en vruchtvorming vertonen. 

De andere excursie is gepland in het voorjaar (volgend jaar), waarbij bloei en bladerdak bestudeerd kan worden. Hierdoor ontstaat een compleet beeld van de totale bomen en struikenpracht in de verschillende jaargetijden.

De theorieavond is op de maandagavond 14 november om half acht in het Nivoncentrum, Lodewijkstraat 1 (hoek Berfloplein) te Hengelo. 

De eerste excursie is zaterdagmorgen 19 november. 

De voorjaarsexcursie wordt later ingepland.

Kosten leden KNNV, IVN en Nivon Hengelo 12 euro, niet leden 15 euro. De kosten moeten voor aanvang van de cursus over gemaakt worden op bankrekening: NL93ASNB0707236479 t.n.v. BW van Limburg Stirum o.v.v. Natuurcursus te Hengelo. 

Opgave en informatie bij Marjo Mulder, tel. (074) 2773273 of per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Natuurwerk heeft resultaat

 

In het kader van de Landelijke Natuurwerkdag heeft afgelopen zaterdag de IVN-werkgroep Landschapsonderhoud Weusthag gewerkt in het elzenbos aan de Landmansweg. Delen van dit elzenbos zijn drie en twee jaar geleden gedund en indertijd zijn er meidoorns en haagbeuken tussen geplant. Dit keer is het 1e deel verder uitgedund, het vrijgekomen hout is verwerkt in de aanwezige houtril en ook is een egelverblijf gebouwd, zie de foto. Wat mooi was om te zien is dat alle werkzaamheden resultaat hebben. De gelaagdheid van het bos is toegenomen en het bos wordt nu onder andere gebruikt als rustgebied door reeën. Ook komt er meer licht op de bodem, niet alleen brandnetels profiteren van dit licht. Vanuit de randen van het bos zijn jonge eikjes aan een opmars begonnen. 

De volgende werkochtend is zaterdag 3 december. Mensen die willen helpen kunnen zich aanmelden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Zelf laarzen en handschoenen meenemen, voor gereedschap en koffie/thee wordt gezorgd.

 

Gras voor de voeten weggemaaid

Zaterdag 24 september zijn leden van het IVN Hengelo op cursus geweest: Maaien met de zeis. Georganiseerd door het Landschap Overijssel op een prachtige locatie in De Lutte, met goede catering en vakbekwame en sympathieke docenten.

In het ochtenddeel werd geleerd hoe de zeis te haren. Met het haarspit tussen de knieën werd het zeisblad net zo lang met de haarhamer bewerkt tot deze vlijmscherp was.

In het middagdeel kwamen de juiste houding/beweging en het afstellen van de zeis aan bod. Daarna mocht geoefend worden. Sommige leden waren al ras zo bedreven dat ze elkaar het gras voor de voeten wegmaaiden.

Kleigaten Rientjes weer beter te bewonderen

Zaterdag 10 september is de IVN-Werkgroep Landschapsonderhoud Weusthag het nieuwe seizoen gestart met het maaien van riet rondom de kleigaten van Rientjes en het afzetten van elzenbomen. Zoals op de foto’s te zien ontstaan daardoor weer mooie doorkijkjes op de plas. Ook zijn de werkgroepleden niet te bang om in het water te maaien. 

Riet is een gras wat prominent aanwezig is langs waterkanten. De plant kan  1-3 meter hoog worden en breidt zich op drie manieren uit: door zaad, doorwortelstokken en door uitlopers (horizontale stengels waarbij op de knopen ene nieuwe plant ontstaat). Riet bloeit van juni tot oktober.

De bekendste toepassing is gebruik als dakbedekking of voor rietschermen. Ook wordt riet gebruikt bij muziekinstrumenten zoals de hobo, klarinet, fagot en saxofoon. Een modernere toepassing is in helofytenfilters ter zuivering van verontreinigd water. (Bron Wikipedia).

 

De volgende werkochtend is zaterdag 8 oktober. Mensen die willen helpen kunnen zich aanmelden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Zelf laarzen en handschoenen meenemen, voor gereedschap en koffie/thee wordt gezorgd.

Vernieling kruiptunnel Beleefbos Weusthag

In de nacht van vrijdag 19 op zaterdag 20 augustus hebben vandalen de kruiptunnel in de  speelheuvel in het Beleefbos Weusthag vernield. Door brand te stichten is de kruiptunnel onklaar gemaakt en is deze uit veiligheidsoverwegingen nu met zand van de speelheuvel afgedekt. Vrijwilligers van het IVN hebben met ontzetting moeten constateren dat de topattractie van het Beleefbos voorlopig niet meer bruikbaar zal zijn. Voor de vele kinderen die inmiddels met  veel plezier van het Beleefbos gebruik maken is dit een gote teleurstelling. Of de kruiptunnel zal terugkeren is op dit moment nog niet bekend.