IVN-Werkgroep Landschapsonderhoud Weusthag

 

Zaterdag 1 december kende de IVN-Werkgroep Landschapsonderhoud Weusthag met negen deelnemers weer een goede opkomst.  Op het programma stond het zeisen van het riet, langs de oever van het Kleigat ter hoogte van het bankje (vrijmaken zichtlijnen over waterpartij) en het afzetten van een deel van het Wilgenbosje bij de parkeerplaats langs de Torenlaan.

In het Wilgenbosje werden twee wegvliegende Houtsnippen gezien. Met het afzetten van het Wilgenbosje valt er weer meer licht op de bodem, waardoor dit gekapte bosdeel lekker dichtgroeit met kruiden en opnieuw uitlopende Wilgen. Rustende Reeën en Houtsnippen hebben en houden daardoor voldoende beschutting. 

Bij de kleigaten van Rientjes zat een Grote zilverreiger, dit is van oorsprong een vogel uit het oostelijke, mediterrane gebied. Door het beschikbaar komen van geschikte leefgebieden heeft deze hagelwitte reiger zijn verspreiding inmiddels uitgebreid tot in Nederland.

In de broedtijd is de Grote zilverreiger vaak te vinden in rietmoerassen en ooibossen. In de winter is hij in Nederland op veel meer plekken te zien, als de vogels uit zuid- en Oost-Europa hier komen overwinteren. Dan gebruiken ze voedselrijke weilanden en sloten om te foerageren.

De Grote zilverreiger is te herkennen aan de witte kleur, een lange gele snavel en doorgaans zwarte poten. In de broedtijd worden een korte periode de poten rood en de snavel zwart. Er is geen verschil tussen de mannetjes en vrouwtjes.

Op het menu staat voornamelijk vis, maar ook kikkers, muizen, kleine vogels en mollen. (Bron Vogelbescherming).

Natuurwerkdag 3 november

De 17de Natuurwerkdag zaterdag jl. was weer een groot succes. Niet alleen door het mooie weer, maar vooral door de geweldige hulp van onder meer de scouts van de Bataven-Ludgergroep, enkele gastdeelnemers en de werkgroep Landschapsonderhoud Weusthag: elzenbos dunnen, wilgen en peppels knotten, compostbakken van wilgentenen vlechten, struikspiegels voorzien van bladferment, bladruimen in Heemtuin en Beleefbos Weusthag.

60 deelnemers waaronder 22 jonge scouts met hun begeleiding. Allen enorm bedankt.

Werkgroep Landschapsonderhoud Weusthag

Zaterdag 6 oktoberheeft de IVN-Werkgroep Landschapsonderhoud Weusthag de beide kikkerpoelen in het Weusthag opgeschoond. Ongeveer de helft van de begroeiing is verwijderd en de randen zijn bijgewerkt. Met name aan de poel in de hoek Broekmedenpad/A1 is flink geklust. Veel lisdoddes zijn verwijderd.

De Grote lisdodde, met zijn herkenbare ‘bruine sigaar’, kan tot ruim 2 meter hoog worden. De plant is zeer algemeen en groeit op voedselrijke oever van onder andere vennen en plassen. De plant komt niet voor aan grote open wateren. Onder gunstige omstandigheden kan de plant zich d.m.v. de wortelstokken snel verspreiden en speelt vaak een belangrijke rol bij het verlanden van ondiep water. Bij de bloei, in juni en juli, groeit de mannelijke aar meestal direct boven de vrouwelijke lichtbruine aar, waaraan de bloemen zitten. Bij rijpheid zijn de vrouwelijke aren zwartachtig bruin; de sigaren.

De pluis uit de sigaren is heel handig bij het aanmaken van vuur. Ook zijn delen van de plant eetbaar. De plant neemt weliswaar vervuiling op uit het water, toch zijn delen eetbaar mits ze niet bitter, zuur of pittig smaken. De eetbare delen zijn: de witte binnenkant van de jonge scheuten, van het stuifmeel kunnen koeken worden gebakken, de jonge knoppen in het voorjaar, de wortels kunnen worden gekookt, gebakken of gedroogd tot meel worden vermalen en de zaden van de vrucht kunnen worden gedroogd of geroosterd. Een aantal werkgroepleden hebben de wortels geprobeerd, ze smaakten goed maar toch minder dan de koeken bij de koffie. (Bron Wikipedia).

Natuurcursus: Klimaatverandering, wat is het, hoe komt het en wat zijn de gevolgen?

Zeker met betrekking tot de zomer van 2018 wordt het woord klimaatverandering veelvuldig gebruikt. Om meer inzicht te verkrijgen in het verschijnsel klimaatverandering organiseert de KNNV, IVN en Nivon Hengelo op 5 en 12 november hierover lezingen. De lezingen worden verzorgd door Otto Huizinga.

Otto Huizinga zal een aantal lijnen uitwerken over de veranderingen in het klimaat, die ontstaan door de menselijke activiteiten.

Wat betekent klimaatverandering? Wat zijn de drijvende krachten achter deze verandering? Wat zijn de tijdsdimensies waarin deze veranderingen plaatsvinden? Wat is en zal de impact zijn op onze leefomgeving?

Otto Huizinga geeft regelmatig voor de Vereniging voor Weer en Klimaat (VWK) presentaties over klimaatverandering en de ontwikkelingen die daarin optreden. In november 2018 zal hij een workshop geven tijdens de jaarlijkse conferentie van de Organisation for Promoting Understanding of Society in Londen, om de psychosociale betekenis van de klimaatverandering te belichten.

 De lezingen zijn in het Nivoncentrum te Hengelo aan de Lodewijkstraat 1 (hoek Berfloplein) van 19.30 tot 21.30 uur.

De kosten zijn € 10,00 voor leden en € 15,00 voor niet-leden. Deze moeten voor aanvang van de cursus over gemaakt worden op bankrekening: NL93ASNB0707236479 t.n.v. BW van Limburg Stirum onder vermelding van Natuurcursus te Hengelo.

Opgave en informatie bij Marjo Mulder, tel. (074) 2773273 of per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Cursusgroep KIN van de KNNV, IVN en Nivon Hengelo

Werkgroep Landschapsonderhoud Weusthag

Zaterdag 1 september is de IVN-Werkgroep Landschapsonderhoud Weusthag het nieuwe seizoen gestart. Gewerkt werd in de kruidenweide achter het zwembad. Opslag van berken en wilgen werd met een spade uitgestoken, ook werden delen van de weide gemaaid met de zeis. Op zanderige delen is zaad van de Kleine Ratelaar gezaaid. Kleine Ratelaar is een half-parasiet op grasoorten en draagt bij aan het terugdringen van het gras.

 

Heel mooi om te zien dat de inspanningen, van werkgroep en gemeente, om de weide te verschralen, tot tastbare resultaten leidt. Een snelle inventarisatie van aanwezige bloeiende planten leverde circa 50 verschillende soorten op. Ook is de eerste heide terug, van oudsher was dit een heidegebied. En op delen welke in juni zijn gemaaid is een explosie van vlasleeuwenbek en biggekruid te zien. De werkgroepleden hebben er tevreden naar staan kijken.

 

 

Werkgroep Landschapsonderhoud Weusthag

Zaterdag 2 juni heeft de IVN-Werkgroep Landschapsonderhoud Weusthag het seizoen traditiegetrouw afgesloten in de kruidenweide achter het zwembad. Was voorgaande jaren goed te zien dat de weide aan het verschralen was en bloemrijker werd. Het koude voorjaar en de afgelopen droge weken maakten dit jaar een vergelijking onmogelijk. Veel verwachte planten werden gezien, maar veel ontbraken ook nog. Wel stond het vlasbekje prachtig in bloei, deze was voorgaande jaren nog niet gezien.

Het vlasbekje wordt ook wel vlasleeuwenbek genoemd, een op zandgrond algemeen overblijvend kruid uit de weegbreefamilie. Als ze nog niet bloeien lijken ze op vlasplanten, vandaar de naam. De plant kan 30-90 cm hoog worden, bloeit in trossen aan de stengeltoppen en kan tot 32.000 zaden produceren. Doordat de bloem d.m.v. een onderlip is afgesloten, kan bestuiving alleen worden gedaan door krachtige insecten. Vanwege de bloemlengte blijven hiervoor alleen langtongige hommels over.

Vroeger werd de plant gebruikt als laxeermiddel of urine-afdrijvend middel. Ook werd hij gebruikt bij lever- en miltkwalen. Zomersproeten en geelzucht zouden ermee verdwijnen. Vandaag de dag speelt de plant geen rol meer in de geneeskunde.

In de Middeleeuwen werd een aftreksel van de plant toegevoegd aan het water waarmee de was werd gedaan. Hierdoor werd de grauwe kleur van de was enigszins verbloemd. Ook werden kinderen gewassen met een aftreksel van de plant om hen zodoende te beschermen tegen betovering. (Bron Wikipedia)

Mei – Voorjaarsbloemen in de heemtuin

De open zondagen van de Heemtuin van het IVN (Instituut Voor Natuureducatie en duurzaamheid) in het Weusthag gaan weer beginnen!

Elke zondag, met ingang van 6 mei tussen 13.00 en 16.00 uur, is de heemtuin geopend voor bezoekers én is er het nodige te beleven in het beleefbos.

In de heemtuin in het Weusthagpark, van Alphenstraat 15a in Hengelo, staan op dit moment de voorjaarsbloemen weer volop in bloei, zoals de pinksterbloemen, dotterbloemen, lieve-vrouwen-bedstro, bosanemoon en slanke sleutelbloem.

Tijdens de open zondagen in mei is er speciale aandacht voor voorjaarsbloemen. U kunt komen genieten van deze bloemenpracht, maar uiteraard is er ook het nodige te vinden aan wetenswaardigheden. Onze vrijwilligers zijn graag bereid om u het nodige te vertellen. Daarnaast hebben we opdrachtjes voor kinderen en kleurplaten. Deze middagen zijn interessant voor zowel volwassenen als kinderen.

Lijkt het u leuk om als lid van de IVN-werkgroep Heemtuin mee te helpen in de tuin? Komt u dan eens langs op een dinsdagochtend tussen 9.30 en 11.30 uur of een woensdagavond tussen 19.00 en 21.00 uur. We zijn iedere zondagmiddag tot en met 27 augustus van 13.00 -16.00 uur geopend. Adres : Van Alphenstraat 15a (tussen de ijsbaan en manege De Kapberg).

Kom weer spelen in Beleefbos Weusthag

Afgelopen weken heeft IVN het Beleefbos Weusthag klaar gemaakt voor 2018. De natuurspeelplekken liggen er weer mooi bij. Jong en oud kunnen er weer rennen, springen en klimmen over de heuvels, door de kruipbuis, over de stapstammen. Je kunt ook heerlijk spelen op het strandje bij de beek, picknicken op de graslanden en hutten bouwen bij de boerensloot. Misschien zie je de torenvalken nog. Beleefbos Weusthag, het open deel van de heemtuin, ligt in Stadspark het Weusthag, achter de ijsbaan (combibaan). Altijd open, altijd mooi en elke dag weer anders. Beleef de natuur, kom er spelen.

Meer weten over de IVN-werkgroep Beleefbos? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of www.ivnhengelo.nl

Werkgroep Landschapsonderhoud Weusthag

Zaterdag 6 april is door de IVN-Werkgroep Landschapsonderhoud Weusthag gewerkt langs de paden bij de Kinderboerderij.

Een flink stuk is opgeschoond en ontdaan van bramen en esdoornopslag. Na de koffie is een rondwandeling gemaakt om de resultaten van eerdere werkzaamheden te bekijken. Onder andere de geplante sleutelbloemen begonnen mooi in bloei te komen en in de poel was kikkerdril afgezet.

Op verschillende plekken was ook Winterakoniet aangeplant. Een kleine donkergroene stinzenplant, welke vroeg in het voorjaar bloeit. De plant is als nectarproducent van belang voor vroege bijen. De Winterakoniet is oorspronkelijk een bosplant uit Zuid-Europese gebergten, in Nederland ingevoerd in de 16e eeuw. Op geschikte plekken zaait ze zich gemakkelijk uit, vooral op zandige kleigrond. Zij groeit in lanen en beschaduwde gazons, vaak samen met andere zeer vroege bloeiers zoals sneeuwklokjes. De komvormige bloemen geuren naar honing, en om dat te ruiken wilden de werkgroep leden wel even op de knieën.