• Home
  • Nieuws
  • Nieuws
  • Werkochtend werkgroep Landschapsonderhoud Weusthag

Werkochtend werkgroep Landschapsonderhoud Weusthag

Zaterdag 11 maart heeft de IVN-Werkgroep Landschapsonderhoud Weusthag gewerkt op het eilandje in het kleigat van Rientjes Verschillende bomen zijn afgezet en het hout is verwerkt in twee takkenrillen. Door de hoog opgeschoten bomen kwam er geen licht meer op de bodem en was de kruid- en struiklaag verdwenen. Het herstel van beide lagen komt ook ten goede aan op het eilandje nestelende vogels.

De waterplassen zijn ontstaan door klei-afgravingen ten behoeve van de Steenfabriek H.G. Rientjes, evenals de voormalige openluchtzwembaden het Weusthagbad en het Castorbad. De steenfabriek was gevestigd aan de Castorweg en verwerkte de klei tot bakstenen. Over de Landmansweg liep een spoorlijntje om de klei van de kleigaten te vervoeren naar de fabriek. Een daartoe gebruikte loc is te zien in Museum steenfabriek de Werklust, te Losser. In en rond de kleigaten zijn circa 40 broedvogels waargenomen. Het betreft vogels van open water, oeverbegroeiingen en overwinteraars, zoals fuut, meerkoet, aalscholver, knobbelzwaan, kleine karekiet, kolgans en brandgans. Ook zijn 6 vleermuissoorten gespot waaronder de meervleermuis en de watervleermuis. (Bron: Natuurvisie Weusthag).

De volgende werkochtend is zaterdag 8 april 2017. Mensen die willen helpen kunnen zich aanmelden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Zelf laarzen en handschoenen meenemen, voor gereedschap en koffie wordt gezorgd.