Over het IVN

Wat is het IVN?

Het IVN is een landelijke natuur- en milieuvereniging waarin voornamelijk vrijwilligers werkzaam zijn. Verspreid over Nederland telt de vereniging zo'n 174 afdelingen met circa 18.000 leden. De leden zetten zich actief in met name voor meer natuur en een beter milieu door middel van een breed scala van activiteiten.
Het IVN concentreert zich daarbij op de verhoging van de kwaliteit en de kwantiteit van de natuur in de directe woon- en werkomgeving. Ons middel om dat te bereiken is educatie.

Wat wil het IVN?

Het IVN wil een duurzame samenleving bevorderen door het organiseren en stimuleren van educatieve activiteiten. We willen mensen laten houden van de natuur, de bewustwording vergroten door beleving, zelf ontdekking en kennisverrijking. Dit doet het IVN niet alleen in natuurgebieden, maar ook dicht bij huis in uw wijk, stadspark of in een eigen heemtuin.
Het IVN wil mensen bijeen brengen die actief willen zijn in de zorg voor natuur en milieu, vooral op lokaal niveau. Daarnaast wil het IVN, in samenwerking met andere verenigingen, bij lokale en provinciale overheidsinstanties invloed uitoefenen op de besluitvorming over ontwikkeling en behoud van natuur, milieu en landschap.

Wat doet het IVN Hengelo?

IVN Hengelo bestaat sinds 1960 en is voortgekomen uit de Natuurbeschermingswacht, die is opgericht op 14-07-1947. IVN Hengelo is een vereniging met circa 110 leden en donateurs en heeft actieve vrijwilligers die zich in het bijzonder inzetten voor diverse natuur- en milieueducatieve activiteiten voor jong en oud. De vereniging organiseert verschillende activiteiten in en rondom Hengelo. Deze activiteiten worden opgezet en begeleid door leden van verschillende werkgroepen. IVN Hengelo heeft een eigen verenigingsblad: ‘Duizendblad’.

De werkgroepen zijn actief op de volgende gebieden:

  • Opzetten, geven en begeleiden van cursussen aan leden en niet-leden.
  • Organiseren van wandelingen en excursies onder leiding van IVN gidsen.
  • Beheren van een heemtuin met Twentse landschapselementen en planten.
  • Verzorgen van lessen op de Heemtuin aan kinderen van basisscholen.
  • Informeren van leden en donateurs via het kwartaalblad ‘Duizendblad’.
  • Organiseren van speciale activiteiten zoals de ‘Doedag’ speciaal om kinderen kennis te laten maken met de natuur.
  • Presenteren van de vereniging op markten en beurzen, via krantenberichten en folders.

Met andere ‘groen’ verenigingen zoals KNNV, NIVON, Natuur- en Milieuraad en Wandelplatvorm wordt samengewerkt bij de organisatie en uitvoering van activiteiten of wordt op het bestuurlijke vlak samengewerkt als het gaat om natuurontwikkeling of natuurbehoud in en rondom Hengelo.