• Home
  • Natuurberichten
  • Operatie Steenbreek

Operatie Steenbreek

Hemelwater

De klimaatverandering van de afgelopen jaren heeft geleid tot vaker grote plensbuien. Om

wateroverlast in Hengelo te voorkomen heeft de overheid (Gemeente en Waterschap) de nodige

maatregelen genomen. Hierbij te denken aan vervanging van het riool en vergroting van de

opvangcapaciteit hiervan, het aanleggen van opvangbekkens (Genseler) en wadi’s, het afkoppelen

van de hemelwaterafvoer van huizen, het project Kristalbad en het vergroten van de afvoer via de

beken.

 

Deel van de wateroverlast wordt ook veroorzaakt door de verstening van de openbare ruimte en

particuliere tuinen. Om hier aandacht aan te schenken hebben het IVN, de NMR, Groei & Bloei en

de Gemeente Hengelo de handen ineen geslagen. Doel hiervan is een bewustwording creëren bij

de Hengelose burgers wat de gevolgen zijn van het verder bestraten van de eigen woonomgeving.

Via gezamenlijke publicaties via de websites, nieuwsbrieven en pers gaan we dit jaar proberen het

onderwerp onder de aandacht te brengen. We sluiten hierbij aan bij Operatie Steenbreek dat dit

jaar als proef is opgezet in een aantal grote steden.

Frans Besselink

 

Zie ook: http://hetkbb.nl/projecten/operatie-steenbreek/operatie-steenbreek

en http://www.operatiesteenbreek.nl